Terve oppiva mieli
Terve oppiva mieli

TERVE OPPIVA MIELI –TIETOISUUSTAITOKOULUTUS 2019-2020

Terve Oppiva Mieli -yhdistys tarjoaa tietoisuustaitokoulutusta lukuvuonna 2019-2020. Voit ilmoittautua heti mukaan verkossa järjestettävään TOM-tietoisuustaitokoulutukseemme avaamalla ilmoittautumislomakkeen. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Terve Oppiva Mieli –tietoisuustaitokoulutus koostuu kahdesta koulutusosiosta:

1) Läsnäolo opettajan työn tukena –koulutusosio (syksy 2019, 8 viikkoa)

2) Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena –koulutusosio (kevät 2020, 6 viikkoa)

Molemmat koulutusosiot sisältävät viikoittaiset videoluennot, harjoitusäänitteet, itsenäisen tietoisuustaitojen harjoittamisen, joka toinen viikko järjestettävät reaaliaikaiset webinaarit sekä kirjallisuuden ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisen. Toisen koulutusosion käynnistyessä, keväällä 2020 osallistujat saavat käyttöönsä oppilaiden tietoisuustaitoharjoituksia sisältävän TOM-Open Oppaan, jonka tuella tietoisuustaitoharjoitteita voi viedä luokkiin oppilaille.

KOULUTUKSEMME HYÖDYT

Kouluhenkilökunnan koulutuksiin osallistuneiden koulutustyytyväisyys on ollut korkea. Suurin osa osallistujista suosittelisi hyvinvointikoulutusta kollegoillensa ja osallistujat ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi oman työhyvinvointinsa kannalta. Osallistujat raportoivat mm. tunteiden säätelynsä vahvistuneen, unenlaatunsa parantuneen, hyväksyvän asenteen lisääntyneen ja kyvyn sietää epätietoisuutta lisääntyneen. Lisääntyneen läsnäolon avulla vuorovaikutus oppilaiden kanssa parani ja kyky pysyä rauhallisena haastavissa luokkatilanteissa kehittyi.

Lue myös lukuvuoden 2018-2019 koulutuspalautteet.