Terve oppiva mieli
Terve oppiva mieli

TERVE OPPIVA MIELI –TIETOISUUSTAITOKOULUTUS 2018-2019

Lukuvuoden 2018-2019 tietoisuustaitokoulutukset ovat nyt käynnistyneet ja mukana on paljon osallistujia ympäri Suomea.

Kiinnostaisiko sinua osallistua koulutuksiimme tulevaisuudessa? Ajankohtaiset koulutustiedot näet aina verkkosivuillamme, joten suosittelemme vierailemaan sivuillamme säännöllisesti.

Lisätietoja lukuvuoden 2018-2019 koulutuksesta

Saimme Opetushallituksen valtionavustuksen maksuttoman Terve Oppiva Mieli –tietoisuustaitokoulutuksen järjestämistä varten lukuvuodeksi 2018-2019. Koulutus on tarkoitettu peruskoulujen rehtoreille, opettajille, koulunkäynninohjaajille ja oppilashuoltoryhmän jäsenille.

Tietoisuustaitokoulutus järjestetään verkkokoulutuksena. Kahdeksan opintopisteen kattava Terve Oppiva Mieli –tietoisuustaitokoulutus koostuu kahdesta koulutusosiosta:

1) Läsnäolo opettajan työn tukena –koulutusosio (aloitus lokakuussa, kesto 8 viikkoa, 5 op). Opettajan oma hyvinvointikoulutus syksyllä 2018

2) Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena –koulutusosio (kesto 6 viikkoa, 3 op).
Tietoisuustaitojen jalkauttaminen luokkiin keväällä 2019

Molemmat koulutusosiot sisältävät viikoittaiset videoluennot, harjoitusäänitteet, itsenäisen tietoisuustaitojen harjoittamisen, joka toinen viikko järjestettävät reaaliaikaiset webinaarit sekä kirjallisuuden ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisen. Koulutuksen päätyttyä keväällä 2019 valmistuneet saavat käyttöönsä oppilaiden tietoisuustaitoharjoituksia sisältävän materiaalipaketin, jonka tuella tietoisuustaitoharjoitteita voi viedä luokkiin oppilaille.

KOULUTUKSEMME HYÖDYT

Kouluhenkilökunnan koulutuksiin osallistuneiden koulutustyytyväisyys on ollut korkea. Suurin osa osallistujista suosittelisi hyvinvointikoulutusta kollegoillensa ja osallistujat ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi oman työhyvinvointinsa kannalta. Osallistujat raportoivat mm. tunteiden säätelynsä vahvistuneen, unenlaatunsa parantuneen, hyväksyvän asenteen lisääntyneen ja kyvyn sietää epätietoisuutta lisääntyneen. Lisääntyneen läsnäolon avulla vuorovaikutus oppilaiden kanssa parani ja kyky pysyä rauhallisena haastavissa luokkatilanteissa kehittyi.

Koulutuksen järjestää Folkhälsanin tutkimuskeskus. Huomaathan, että koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja osallistujille ilmainen (mahdollisista sijaiskuluista osallistuja vastaa itse).