Terve oppiva mieli
Terve oppiva mieli

TERVE OPPIVA MIELI –TIETOISUUSTAITOKOULUTUS 2020

Seuraavat koulutukset alkavat syyslukukaudella 2020. Lue lisää koulutuksesta ja lähetä meille yhteystietosi tällä lomakkeella.  Näin saat tiedon syksyn koulutuksista ensimmäisten joukossa.

Terve Oppiva Mieli –tietoisuustaitokoulutus koostuu kahdesta koulutusosiosta:

1) Läsnäolo opettajan työn tukena –koulutusosio (8 viikkoa).

2) Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena –koulutusosio (6 viikkoa)

Molemmat koulutusosiot sisältävät viikoittaiset videoluennot, harjoitusäänitteet, itsenäisen tietoisuustaitojen harjoittamisen, joka toinen viikko järjestettävät reaaliaikaiset webinaarit sekä kirjallisuuden ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisen. Toisen koulutusosion käynnistyessä osallistujat saavat käyttöönsä oppilaiden tietoisuustaitoharjoituksia sisältävän TOM-Open Oppaan, jonka tuella tietoisuustaitoharjoitteita voi viedä luokkiin oppilaille.

Koulutuksemme hyödyt

Kouluhenkilökunnan koulutuksiin osallistuneiden koulutustyytyväisyys on ollut korkea. Suurin osa osallistujista suosittelisi hyvinvointikoulutusta kollegoillensa ja osallistujat ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi oman työhyvinvointinsa kannalta. Osallistujat raportoivat mm. tunteiden säätelynsä vahvistuneen, unenlaatunsa parantuneen, hyväksyvän asenteen lisääntyneen ja kyvyn sietää epätietoisuutta lisääntyneen. Lisääntyneen läsnäolon avulla vuorovaikutus oppilaiden kanssa parani ja kyky pysyä rauhallisena haastavissa luokkatilanteissa kehittyi.

Lue myös lukuvuoden 2018-2019 koulutuspalautteet.

TOM-Koulutuksen suunnittelijat ja kouluttajat

Läsnäolo opettajan hyvinvoinnin tukena -koulutusosio

TOM-sisällöntuottajat ja TOM-kouluttajat: Satu Posti ja Kim Wikström

Läsnäolo oppilaan hyvinvoinnin tukena -koulutusosio

TOM-sisällöntuottajat: Susanna Ahvalo ja Satu Posti, TOM-kouluttajat: Susanna Ahvalo ja Kim Wikström