Terve oppiva mieli
illustration_03

Kehittämishanke

Terve Oppiva Mieli-tutkimushanke on laajentunut Happy-kehittämishankkeeksi syksyllä 2016. Happy-hankkeelle on myönnetty sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahaa oppilaiden ja opettajien tietoisuustaitopohjaisten hyvinvointiohjelmien kehittämiseen vuosille 2016-2018. Kehittämishankkeen aikana suunniteltavat hyvinvointiohjelmat pohjautuvat tutkimustuloksiin sekä oppilaiden ja opettajien kokemuksiin TOM-tutkimuksessa toteutetuista hyvinvoinnin opetusjaksoista.

Hankkeessa mukana oleville opettajille ja oppilashuoltoryhmän jäsenille järjestetään tietoisuustaitopohjaisen hyvinvointiohjelman koulutus. Opettajille räätälöity tietoisuustaitopohjainen hyvinvointiohjelma tarjoaa työkaluja opettajien oman hyvinvoinnin edistämiseksi, stressinhallintaan ja työssä jaksamiseen. Koulutuksen myötä opettajilla on osaamista ja ymmärrystä, miten tietoisuustaitoharjoitukset voidaan tuoda osaksi kouluarkea.

Oppilaiden tietoisuustaitopohjainen hyvinvointiohjelma muodostuu keskittymisharjoituksista, joilla tuetaan oppilaiden hyvinvointia, oppimista, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä rauhallisen kouluympäristön muodostamista. Opettajat koulutetaan ohjaamaan oppilaiden hyvinvointiohjelmaa, minkä jälkeen opettajat aloittavat ohjelman totettamisen oppilaidensa kanssa koululuokissa.

Kehittämishanke etenee tiiviissä yhteistyössä hankkeessa mukana olevien koulujen kanssa opettajien koulutusten ja työnohjauksen muodossa. Selvitämme mukana olevien rehtoreiden, opettajien, kouklunkäyntiavustajien ja oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa, miten tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat ovat jalkautettavissa suomalaisiin peruskouluihin mahdollisimman tehokkaasti ja kouluja hyödyttävällä tavalla.

"HAPPY tuo suomalaisiin luokkahuoneisiin mm. stressinhallintaa, itsesäätelyä, itsetuntemusta, oppimisen iloa, omien tunteiden tunnistamista, rentoutta ja luovuutta, kukoistamista, omien arvojen ja vahvuuksien löytymistä, myötätuntoa ja arvostavaa kohtaamista oppilaiden ja opettajien välille, ja tietysti onnellisuutta ja iloa, sekä oppilaille että opettajille." Salla-Maarit Volanen, tutkimuksen johtaja

Happy-hankkeen toteutus

Kehittämishankkeen toteutus etenee vaiheittain vuosien 2016-2018 aikana. Opettajien ja oppilaiden tietoisuustaitopohjaisten hyvinvointiohjelmien kehittäminen aloitettiin syksyllä 2016 ja se jatkuu yhteistyössä koulujen kanssa kevääseen 2018 asti.

Keväällä 2017 järjestettiin ensimmäinen opettajien tietoisuustaitopohjainen hyvinvointikoulutus. Koulutukseen osallistuneet opettajat ovat aloittaneet tietoisuustaitoharjoitusten ohjaamisen koululuokissa syksyllä 2017.

Syyskuussa 2017 on alkanut toinen opettajien tietoisuustaitopohjainen hyvinvointikoulutus, minkä jälkeen koulutuksen käyneet opettajat aloittavat tietoisuustaitoharjoitusten ohjaamisen oppilaillensa.

Lukuvuonna 2017-2018 kehittämishankkeessa mukana olevat koulut on valittu.  Päivitämme lisätietoja kehittämishankkeen vaiheista, tietoisuustaitopohjaisten hyvinvointiohjelmien kehittämisestä ja mahdollisuuksista osallistua kouluhenkilökunnan hyvinvointikoulutuksiin  nettisivuillemme hankkeen edetessä.

Projektikoordinaattori
Emilia Keijonen
0447885997
info@terveoppivamieli.fi