Terve oppiva mieli
illustration_03

Kehittämishanke

Terve Oppiva Mieli (TOM) -tutkimushanke laajentui kehittämishankkeeksi syksyllä 2016, kun työryhmälle myönnettiin sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahaa kouluhenkilökunnan ja oppilaiden tietoisuustaitopohjaisten hyvinvointiohjelmien kehittämiseen vuosille 2016-2018. Kehittämishankkeen aikana suunnitellut hyvinvointiohjelmat pohjautuvat tutkimustuloksiin sekä oppilaiden ja opettajien kokemuksiin TOM-tutkimuksessa toteutetuista hyvinvoinnin opetusjaksoista.

Hankkeen tavoitteena on tarjota kouluille kustannustehokas ja kouluarkeen soveltuva työkalu, jolla edistää hyvinvointia, oppimista ja onnellisuutta oppilaiden ja kouluhenkilökunnan parissa sekä lisätä rauhallisuutta luokissa.

Kehittämishanke eteni tiiviissä yhteistyössä hankkeessa mukana olevien koulujen kanssa kouluhenkilökunnan koulutusten ja työnohjauksen muodossa.

Hankkeen vaiheet

Kehittämishanke muodostuu kolmesta vaiheesta:

1. Kouluhenkilökunnan ja oppilaiden tietoisuustaitopohjaisten hyvinvointiohjelmien kehittäminen
2. Kouluhenkilökunnan koulutusten järjestäminen sisältäen kaksi koulutusmoduulia: kouluhenkilökunnan tietoisuustaitopohjaisen hyvinvointiohjelman –koulutus ja tietoisuustaitojen jalkauttaminen koululuokkiin –koulutus
3. Oppilaiden tietoisuustaitopohjaisten hyvinvointiohjelmien jalkauttaminen koululuokkiin kouluhenkilökunnan koulutuksen jälkeen

Kouluhenkilökunnan tietoisuustaitopohjainen hyvinvointiohjelma tarjoaa työkaluja koulussa työskentelevien aikuisten oman hyvinvoinnin edistämiseen, stressinhallintaan ja työssä jaksamiseen.

Oppilaiden tietoisuustaitopohjainen hyvinvointiohjelma muodostuu keskittymisharjoituksista, joilla tuetaan oppilaiden hyvinvointia, oppimista, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä rauhallisen kouluympäristön muodostamista.

Toteutettavuustutkimus

Kehittämishankkeen aikana olemme keränneet tutkimusaineiston toteutettavuustutkimusta varten selvittääksemme, miten tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat ovat jalkautettavissa suomalaisiin peruskouluihin mahdollisimman tehokkaasti ja kouluja hyödyttävällä tavalla. Tutkimusaineisto on kerätty kouluhenkilökunnan jäseniltä ja oppilailta kyselylomakkeiden sekä haastatteluiden muodossa.

"Kehittämishanke tuo suomalaisiin luokkahuoneisiin mm. stressinhallintaa, itsesäätelyä, itsetuntemusta, oppimisen iloa, omien tunteiden tunnistamista, rentoutta ja luovuutta, kukoistamista, omien arvojen ja vahvuuksien löytymistä, myötätuntoa ja arvostavaa kohtaamista oppilaiden ja opettajien välille, ja tietysti onnellisuutta ja iloa, sekä oppilaille että opettajille." Salla-Maarit Volanen, tutkimuksen johtaja

Aikataulu

2016
Aloitimme kouluhenkilökunnan ja oppilaiden tietoisuustaitopohjaisten hyvinvointiohjelmien kehittämisen syksyllä 2016. Samalla käynnistyi kouluhenkilökunnan rekrytointi mukaan hankkeeseen.

2017
Hyvinvointiohjelmien kehittäminen jatkui läpi vuoden osallistujilta ja ohjaajilta saatujen palautteiden perusteella. Järjestimme ensimmäisen kouluhenkilökunnan tietoisuustaitopohjaisen hyvinvointiohjelman maalis-toukokuussa ja toisen koulutuksen syys-marraskuussa 2017.

2018
Koulutukset jatkuivat keväällä 2018, ja koulutusten päätyttyä kouluhenkilökunta aloitti oppilaiden tietoisuustaitopohjaisen hyvinvointiohjelman jalkauttamisen koululuokkiin. Kehittämishanke jatkui koulutushankkeena, kun saimme Opetushallituksen täydennyskoulutusrahoituksen koulutuksen järjestämistä varten lukuvuodeksi 2018-2019.

2019
Koulutusten päätyttyä analysoimme toteutettavuustutkimuksen tutkimusaineistoa ja raportoimme tuloksista. Ajankohtaiset koulutustiedot löydät Tietoisuustaitokoulutukset-sivulta.