Terve Oppiva Mieli

Terve Oppiva Mieli (TOM) on Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyössä toteutettava terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen monitieteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeen päämääränä on lisätä koululaisten ja opetushenkilöstön hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä suomalaisissa peruskouluissa. Tutkimushanke on toteutettu vuosien 2014-2016, ja siihen on osallistunut yhteensä 3519 koululaista. Vuonna 2016 käynnistyi kehittämishanke, jonka aikana olemme kehittäneet oppilaiden ja kouluhenkilökunnan tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat ja selvittäneet, miten viedä tietoisuustaitoharjoituksia osaksi kouluarkea.

TOM:issa tapahtuu

Oppilaille ja opettajille työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen

Helsingin Sanomissa on 10.11.2019 julkaistu lehtiartikkeli, jossa kerrotaan hankkeemme etenemisestä, sen vastaanotosta kouluissa sekä tutkimustuloksista tietoisuustaitojen harjoittamisen hyvinvointivaikutuksista.

Lue lisää
Terve oppiva mieli

Tutkimus

 Koululaisten parissa toteutettavassa Terve Oppiva Mieli -tutkimuksessa selvitetään tietoisuustaitoharjoitusten vaikuttavuutta lasten ja nuorten hyvinvointiin, stressinhallintaan ja oppimiseen. Tutustu TOM-tutkimuksen tavoitteisiin ja toteutuksen eri vaiheisiin.

Terve oppiva mieli

Harjoituksia nuorille

Keskittymistä voi harjoitella yhtä lailla kuin mitä vain taitoa – sinulle sopivana aikana. Löytyisikö pienistä tauoista ja harjoituksista Sinulle hyvää oloa? Tietoisuustaitoharjoituksilla voi vähentää stressiä ja lisätä onnellisuutta ja keskittymiskykyä. Voit kokeilla harjoituksia itse.

illustration_03

Kehittämishanke

Kehittämishankkeessa kehitetään oppilaiden ja opettajien tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat kouluihin ja selvitetään yhteistyössä koulujen kanssa, miten viedä tietoisuustaitoja osaksi koululaisten arkea.