Terve Oppiva Mieli

Terve Oppiva Mieli (TOM) on Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyössä toteutettava terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen monitieteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeen päämääränä on lisätä koululaisten ja opetushenkilöstön hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä suomalaisissa peruskouluissa. Tutkimushanke on toteutettu vuosien 2014-2016, ja siihen on osallistunut yhteensä 3519 koululaista. Nyt käynnissä olevassa Happy-kehittämishankkeessa kehitetään oppilaiden ja opettajien tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat kouluihin ja selvitetään, miten viedä tietoisuustaitoharjoituksia osaksi kouluarkea.

TOM:issa tapahtuu

Terve Oppiva Mieli on nyt yhdistys!

Terve Oppiva Mieli –tiimi jatkaa toimintaansa Terve Oppiva Mieli –yhdistyksenä. Tarjoamme jatkossakin TOM-tietoisuustaitokoulutusta lasten ja nuorten parissa työskenteleville kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.

Lue lisää
Terve oppiva mieli

Tutkimus

 Koululaisten parissa toteutettavassa Terve Oppiva Mieli -tutkimuksessa selvitetään tietoisuustaitoharjoitusten vaikuttavuutta lasten ja nuorten hyvinvointiin, stressinhallintaan ja oppimiseen. Tutustu TOM-tutkimuksen tavoitteisiin ja toteutuksen eri vaiheisiin.

Terve oppiva mieli

Harjoituksia nuorille

Keskittymistä voi harjoitella yhtä lailla kuin mitä vain taitoa – sinulle sopivana aikana. Löytyisikö pienistä tauoista ja harjoituksista Sinulle hyvää oloa? Tietoisuustaitoharjoituksilla voi vähentää stressiä ja lisätä onnellisuutta ja keskittymiskykyä. Voit kokeilla harjoituksia itse.

illustration_03

Kehittämishanke

Kehittämishankkeessa kehitetään oppilaiden ja opettajien tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat kouluihin ja selvitetään yhteistyössä koulujen kanssa, miten viedä tietoisuustaitoja osaksi koululaisten arkea.